VÄLKOMMEN

ROSENMETODEN & SAMTAL VID S:T ERIKSPLAN
Jag heter Simone och arbetar som terapeut med mottagning vid Sankt Eriksplan. Jag har i många år guidat, stöttat och inspirerat människor till ökat fysiskt, mentalt, emotionellt välbefinnande. Jag utgår ifrån det friska och ser hinder, rädslor och spänningar som möjligheter att leva som du vill och önskar. Jag ger kroppsbehandlingar i Rosenmetoden och Samtal som t ex kan hjälpa dig att:

• frigöra och/eller förstå dina känslor • stärka din självempati • sluta fred med dig själv och finna ett inre lugn • känna dig tillfreds med livet som det är • komma i kontakt med din innersta vilja och leva i linje med dig själv • leva istället för att bara överleva och leva med livet istället för emot • förverkliga drömmar • öka din acceptans och medkänsla • frigöra dig från gamla mönster och blockeringar • få livsförändrande insikter • slappna av på djupet • leva ett hållbart liv på sikt • leva ”inifrånstyrt” istället för ”utifrånstyrt”

Rosenmetoden >>
När du behöver hjälp att slappna av och släppa fokuset på tankar som snurrar kan kroppsterapi vara precis det du behöver. Rosenmetodens mjuka empatiska beröring påminner kroppen om möjligheten till avslappning, vila och återhämtning.

Samtalsterapi >>
Det är både mänskligt och naturligt att vara ledsen och känna sig vilse ibland. I samtalet får du stöd och vägledning att hitta vidare i livet. Vanliga teman: Stress och utmattning • Relationsproblem • Separation • Oro och ångest • Livskris • En längtan efter mer i livet • Sorgbearbetning • Vägval i livet • Existentiella frågor • Förändrad livssituation.