VÄLKOMMEN

Jag heter Simone och har i många år guidat, stöttat och inspirerat människor till ökat fysiskt, mentalt, emotionellt och själsligt välbefinnande. Jag utgår ifrån det friska och ser hinder, rädslor och spänningar som möjligheter att leva som du vill och önskar. Mina främsta verktyg är kroppsbehandlingar i Rosenmetoden och Helande samtal som till exempel kan hjälpa dig att:

• frigöra och/eller förstå dina känslor • stärka din självempati • sluta fred med dig själv och finna ett inre lugn • känna dig tillfreds med livet som det är • komma i kontakt med din innersta vilja och leva i linje med dig själv • leva istället för att bara överleva och leva med livet istället för emot • förverkliga drömmar • öka din acceptans och medkänsla • frigöra dig från gamla mönster och blockeringar • få livsförändrande insikter • slappna av på djupet • leva ett hållbart liv på sikt • leva ”inifrånstyrt” istället för ”utifrånstyrt”

Rosenmetoden >>
När du behöver hjälp att slappna av och släppa fokuset på tankar som snurrar kan kroppsterapi vara precis det du behöver. Rosenmetodens mjuka empatiska beröring påminner kroppen om möjligheten till avslappning, vila och återhämtning.

Helande Samtal >>
Det är både mänskligt och naturligt att vara ledsen och känna sig vilse ibland. I samtalet får du stöd och vägledning att hitta vidare i livet. Vanliga teman: Stress och utmattning • Relationsproblem • Separation • Oro och ångest • Livskris • En längtan efter mer i livet • Sorgbearbetning • Vägval i livet • Existentiella frågor • Förändrad livssituation.