165CA81D-7672-4A27-BB7A-6D7BD671A5CC

Det är många som kommer till mig för att de mår dåligt och när jag frågar dem om deras barndom säger de snabbt att de hade en ”mycket lycklig barndom”. Ofta jämför de då sin egen barndom med andra vars barndom haft tydliga traumatiska inslag och tycker att de situationer de själva varit med om inte är någonting i jämförelse.

När jag sedan skrapar lite på ytan visar det sig alltid att de varit med om minst lika traumatiska händelser som satt djupa spår som exempelvis familjehemligheter, känslokyla, förvirring, separation, svek och andra former av mänskligt lidande. Det slår mig ofta hur många det är som haft det materiellt tryggt men inte fått det känslomässiga stöd de hade behövt för att smälta händelser och situationer livet. Det handlar nämligen inte om vad vi varit med om utan vilket känslomässigt stöd vi fick att smälta det som hände.

Risken med att bagatellisera livskriser oavsett storlek är att vi kanske inte tar det vi varit med om på tillräckligt stort allvar, att vi inte tror att vi är i behov av terapins helande insikter, perspektiv och avslappning och därmed inte ger oss möjligheten att bli fria. Detta även om vi lider minst lika mycket av våra trauman som andra gör med mer tydligt tuffa livshändelser bakom sig. Alla människor möter kriser med jämna mellanrum i livet. Oavsett hur kriserna ser ut påverkar de oss ofta mer än vi tror. Det går inte att jämföra upplevelser och alla behöver stöd och perspektiv för att återfå balansen och bli fria.

Frigör dig från det som begränsar dig och håller dig tillbaka! Du är värd att må så bra som möjligt. Även starka hjälpare behöver hjälp att lära sig att ta emot stöd för att själva må bra och ha någoting att ge. Be om hjälp för att komma vidare. Hos mig eller någon annan. Det är viktigt att du fungerar tillsammans med din terapeut för ett lyckat samarbete.

Varma hälsningar
Simone