165CA81D-7672-4A27-BB7A-6D7BD671A5CC

Det är många som kommer till mig för att de mår dåligt och när jag frågar dem om deras barndom säger de snabbt att de hade en ”mycket lycklig barndom”. Ofta jämför de då sin egen barndom med andra vars barndom haft tydliga traumatiska inslag och tycker att de situationer de själva varit med om inte är någonting i jämförelse.

När jag sedan skrapar lite på ytan visar det sig alltid att de varit med om minst lika traumatiska händelser som satt djupa spår som exempelvis familjehemligheter, känslokyla, förvirring, separation, svek och andra former av mänskligt lidande. Det slår mig ofta hur många det är som haft det materiellt tryggt men inte fått det känslomässiga stöd de hade behövt för att smälta händelser och situationer livet. Det handlar nämligen inte om vad vi varit med om utan vilket känslomässigt stöd vi fick att smälta det som hände.

Risken med att bagatellisera livskriser oavsett storlek är att vi kanske inte tar det vi varit med om på tillräckligt stort allvar, att vi inte tror att vi är i behov av terapins helande insikter, perspektiv och avslappning och därmed inte ger oss möjligheten att bli fria. Detta även om vi lider minst lika mycket av våra trauman som andra gör med mer tydligt tuffa livshändelser bakom sig. Alla människor möter kriser med jämna mellanrum i livet. Oavsett hur kriserna ser ut påverkar de oss ofta mer än vi tror. Det går inte att jämföra upplevelser och alla behöver stöd och perspektiv för att återfå balansen och bli fria.

Frigör dig från det som begränsar dig och håller dig tillbaka! Du är värd att må så bra som möjligt. Även starka hjälpare behöver hjälp att lära sig att ta emot stöd för att själva må bra och ha någoting att ge. Be om hjälp för att komma vidare. Hos mig eller någon annan. Det är viktigt att du fungerar tillsammans med din terapeut för ett lyckat samarbete.

Varma hälsningar
Simone

MINA 7 BÄSTA TIPS FÖR NÄRVARO

image

När vi är närvarande i nuet blir livet lugnare. Det är lätt att i tankarna antingen hamna i framtiden eller i det förflutna och där blir livet stressfyllt. När tankarna fastnar i det som varit och vi har svårt att släppa det som hänt skapas stress, och om vi hamnar i framtiden blir det oroligt eftersom vi inte nu vet hur omständigheterna ser ut just där och då. Bara när vi vilar i det som är just nu kan livet vara lugnt. I nuet finns sanningen och verkligheten medan tankar om framtiden är föreställningar och fantasier.

Ett sätt att komma i kontakt med nuet är att på något sätt ta oss ner i vår kropp. Det som händer då är att vi slappnar av, vi släpper huvudet och slutar tänka på det som varit eller det som komma ska. Det gör vi lättast genom att använda oss av kroppen på ett kravlöst sätt eller genom någon form av god kravfri beröring. Här följer några av mina bästa tips på hur du på kort tid kan komma tillbaka till närvaron och lugnet i här och just nu:

1. Medvetna andetag. Det är väldigt svårt att vara någon annanstans än här och nu när vi medvetet följer andningen ner i kroppen. Ta några djupa andetag och känn hur luften flödar ut och in. Andningen gör att du snabbt kan ta dig ner i kropp och nu. Några få medvetna andetag räcker. Låt andningen sedan vara som den är. Fortsätter du att andas medvetet kontrollerar du din andning, vilket blir en ansträngning. Den omedvetna andningen andas åt oss och vi behöver inte göra någonting – visst är det coolt!

2. Tysta frågor och svar. När du rusar fram i livet utan att njuta av utsikten kan du ställa några tysta frågor som du direkt besvarar tyst för dig själv. Hur ser himlen ut? Finns det några träd? Ser du några blommor? Ett bra sätt att återvända till nuet här och just nu.

3. Helande vatten. Vatten är helande och gör att vi kommer ner i kroppen. Beröringen av lagom varmt vatten lugnar oss, intensifierar avslappningen och hjälper oss att vi släppa oroliga tankar.

4. Meditativ fysisk aktivitet. Promenader eller annan avspänd fysisk aktivitet gör att vi släpper tankar och hamnar i kropp och nu. Aktiviteten behöver vara lugn, avspänd, kravlös, utan ansträngning eller prestation. Då blir det meditativt.

5. Vänlig beröring. All god beröring gör att du kommer ner i kroppen. Be någon stryka ditt ansikte eller kamma ditt hår med fingrarna. Du kan även stryka ditt eget ansikte eller massera in en härlig kroppsolja.

6. Spikmatta. En spikmatta är bra om du behöver hjälp att komma ner i varv när du ska sova. Lägg en spikmatta i sängen över halva kudden och lägg dig på rygg över den. Taggarna i mattan gör att du lättare kan komma ner i kropp och avslappning.

7. Kreativt görande utifrån ett varande. Att skapa med händerna ger sinnesro och gör dig närvarande i nuet. Du kan exempelvis teckna, sticka, virka, sy, modellera, tälja eller något annat som för dig till nuet. När du skapar utifrån ett varande helt utan prestation blir allt du gör en vilsam meditation.

All kärlek & lycka
Simone