Om mig

Jag har länge haft en längtan efter helande verktyg som berör människan både fysiskt, mentalt, känslomässigt och själsligt. I mötet med Rosenmetoden och Samtalsterapi i Psykosyntes blev denna längtan mött. Båda dessa kraftfulla verktyg har förbättrat mitt liv på ett sätt jag inte trodde var möjligt.

Nu vill jag föra vidare allt det fina jag fått och ge andra möjlighet att finna mer närvaro, avslappning, inre harmoni, samhörighet, medvetenhet, kreativitet, en känsla av meningsfullhet, självempati, fred, flow, frihet, glädje och allt annat som är underbart och möjligt i livet. Jag erbjuder även astrologisk vägledning för nya insikter och vidare guidning i livet.

Som terapeut erbjuder jag en plats av närvaro och medkänsla där du känner dig sedd, lyssnad på och accepterad för den du är.  Jag ger utrymme och möjlighet för personligt växande och för dig som är redo för en inre resa är möjligheterna oändliga.

Min verksamhet initierade jag 2004 med fokus på hälsa och välbefinnande. Livet och mitt stora intresse för det mänskliga, känslomässiga och sambandet mellan kropp och själ förde mig vidare till Rosenmetoden och Samtalsterapi i Psykosyntes. Med hjälp av dessa kraftfulla verktyg kom jag i djupare kontakt med mig själv och mitt kall att vägleda andra till kontakt med sig själva och sin innersta sanning, att leva istället för att överleva, att följa sitt hjärta och återknyta till sin helhet. Den medvetenhet jag själv samlat under min egen inre resa använder jag nu för att vägleda andra till ökad medvetenhet, genom närvaro, empati, ord och beröring.

När jag för över 20 år sedan började min inre resa, bestämde jag mig omgående för att vända allt det jobbiga jag var med om under min barndom till något meningsfullt. Jag bestämde mig för att använda mina livserfarenheter och terapiupplevelser för att hjälpa andra till ett bättre liv. Jag är övertygad om att alla de utmanande situationer jag varit med om i livet och den omfattande terapiresa jag gjort, både privat och under utbildning, gjort mig till en mer inkännande och träffsäker terapeut med verktyg och förmåga att verkligen kunna hjälpa andra på riktigt.

Förutom mina ovärderliga livserfarenheter har jag utbildat mig 3 år till diplomerad samtalsterapeut i psykosyntes som inkluderar en basutbildning i integrerad psykoterapi med 100 timmar egen terapi. Utöver det har jag en 5 år lång utbildning i Rosenmetoden, en terapeutisk kroppsbehandlingsform som löser upp mentala och emotionella blockeringar, samt tagit en mängd egna behandlingar i samma metod. Jag är även utbildad hälsopedagog och har arbetat som hälsocoach och klassisk massör.

Mitt stora intresse för det känslomässiga och fysiska välbefinnandet, personlig utveckling och det mänskliga generellt gör att jag ständigt fyller på med ny kunskap och utvidgar mitt medvetande för att kunna vara en så närvarande och inkännande terapeut jag bara kan.