Om mig


Jag har länge haft en längtan efter verktyg för välbefinnande som berör hela människan; fysiskt, mentalt, känslomässigt och själsligt. I mötet med Rosenmetoden och Samtalsterapi i Psykosyntes blev denna längtan mött.

Rosenmetoden och Psykosyntesen har förbättrat mitt liv på ett sätt som jag inte trodde var möjligt. Nu vill jag föra vidare allt det fina som jag fått och ge andra möjligheten att finna mer närvaro, avslappning, inre harmoni, medvetenhet, kreativitet, en känsla av meningsfullhet, självempati, fred, flow, frihet, glädje och allt annat som är underbart och möjligt i livet.

Som terapeut skapar jag en plats av närvaro och medkänsla där du känner dig sedd, lyssnad på och accepterad för den du är. I denna atmosfär kan avslappning och växande ske. Jag ger utrymme och möjlighet för personligt växande och för dig som är redo för en inre resa är möjligheterna oändliga.

Tidigare har jag arbetat som hälsocoach med hälsa, massage och personlig utveckling. Mitt stora intresse för det mänskliga och sambandet mellan kropp och själ förde mig vidare till Rosenmetoden och Psykosyntesens värld. De båda förde mig snabbt djupare i kontakt med mig själv, mitt kall och min förmåga att vägleda andra att bli medvetna som sin potential, få kontakt med sin innersta sanning, att leva istället för att överleva, följa sitt hjärta och återkoppla till sin helhet. Den medvetenhet jag själv samlat under min egen inre resa använder jag nu för att vägleda andra till ökad medvetenhet, genom närvaro, empati, ord och beröring.

LIVSERFARENHET & UTBILDNING
Under mina 43 år har jag bland annat fått erfarenhet av att vara dotter, lillasyster, storasyster, moster, singel, sambo, särbo, mamma, ensamstående mamma och bonusmamma. En tuff barndom gjorde mig känslomässigt låst och deprimerad. Mitt liv började upp-och-ned och jag överlevde bara istället för att leva och kom inte vidare på egen hand. Därför började jag relativt tidigt ta hjälp att vända allting tillrätta igen genom att gå ner till orsaksnivå med just samtalsterapi och behandlingar i rosenmetoden för att hitta mig själv och må bra inifrån och ut.

När jag för över 20 år sedan började min inre resa, bestämde jag mig omgående för att vända det jag varit med om till något meningsfullt. Jag ville använda mina livserfarenheter och terapiupplevelser för att hjälpa andra till bättre livskvalitet. Jag är övertygad om att alla de tuffa situationer jag varit med om i livet och den omfattande terapiresa jag gjort, både privat och under utbildning, gjort mig till en inkännande och träffsäker terapeut med verktyg och förmåga att verkligen kunna hjälpa andra på riktigt.

Förutom mina ovärderliga livserfarenheter har jag läst 3 år till diplomerad samtalsterapeut i psykosyntes som inkluderar en basutbildning i integrerad psykoterapi med 100 timmar egen terapi. Utöver det har jag en 5 år lång utbildning i Rosenmetoden, en terapeutisk kroppsbehandlingsform som löst upp många mentala och emotionella blockeringar, samt tagit en mängd egna behandlingar i samma metod. Jag är även utbildad hälsopedagog, hälsocoach och klassisk massör. Under min uppväxt gick jag i Waldorfskola (förskola, grundskola & gymnasium) som har ett medvetet humant förhållningssätt till människan och vars filosofi går hand i hand med mina utbildningar. Sedan 2005 är jag instruktör i gruppträning på Friskis & Svettis Stockholm.

Mitt stora intresse för det känslomässiga och fysiska välbefinnandet, personlig utveckling och det mänskliga generellt gör att jag ständigt fyller på med ny kunskap och utvidgar mitt medvetande för att kunna vara en så ”bra” och närvarande terapeut jag kan. Min fritid ägnar jag gärna åt att vara i naturen, odla, pyssla i hemmet, vara kreativ, dansa samt umgås med familjen och mina nära vänner.