MARION ROSEN & ROSENMETODENS URSPRUNG

Marion Rosen.jpgRosenmetoden har vuxit fram ur Marion Rosens arbete som sjukgymnast. Hon märkte att hennes klienter i sjukgymnastik ständigt återkom med samma symtom. Med tiden upptäckte hon att symtomen försvann och musklerna slappnade av först när de fått komma i kontakt med och uttrycka viktiga känslominnen och händelser i deras liv. Marion började se ett nära samband mellan andning, muskler och förträngda känslor, vilket utgör Rosenmetodens kärna. Marion Rosen talade ofta om sin metod som ett fredsarbete eftersom den bidrar till att vi sluter fred med oss själva. När vi sluter fred med oss själva sluter vi fred med andra. Freden sprids inifrån och ut liksom ringar på vatten.

 Marion Rosen föddes den 24 juni 1914 i den tyska staden Nürnberg. Under 1930-talet fick hon kontakt med psykoterapeuter som bland annat arbetade med olika andnings- och avslappningsmetoder i anslutning till jungiansk psykoanalys, bland andra Gertrude Lederer, Karen Horney, Lucy och Gustav Heyer. Under två år lärde hon sig andnings- och avslappningsmetoder av Lucy Heyer.

På grund av sin judiska bakgrund blev Marion tvungen att lämna Tyskland. Hon reste till Sverige tillsammans med sin syster för att därifrån få visum till USA. Under sin vistelse i Sverige började hon sin utbildning till sjukgymnast. Några få år senare. vid 24 års ålder. flyttade hon till Berkeley i Kalifornien och fortsatte sin sjukgymnastikutbildning. Efter ett par års arbete som sjukgymnast bland krigsskadade på sjukhus öppnade hon en egen praktik i Oakland där hon arbetade i över trettio år. I sitt arbete på praktiken märkte Marion Rosen att de patienter som talade om händelser i sina liv tillfrisknade snabbast. Hon blev alltmer övertygad om sambandet mellan kropp och tanke och behandlade framgångsrikt patienter med skador som bottnade i känslomässig stress och undertryckta känslor. Utifrån detta utvecklades Rosenmetoden.

Marion Rosen började lära ut Rosenmetoden i mitten av 1970-talet. Snart bildades Rosen-institutet i Berkeley och skolor etablerades i många länder runt om i världen. Idag har metoden utvecklats till en global organisation med skolor som utbildar Rosenterapeuter runt världen.

1982 inledde Marion Rosen ett nära samarbete med Hans Axelson, grundare av Axelsons Gymnastiska institut, och höll sin första kurs i Sverige samma år. Hon besökte därefter Sverige och Norge för att undervisa flera gånger om året fram till 2009.

Marion Rosen har även utvecklat Easy Movements, även kallade Rosenrörelser, som är mjuka rörelser till musik, en förebyggande sjukgymnastik. Rörelserna bidrar till ökad kroppskännedom och rörlighet, vilket ger ökat fysiskt och psykiskt välbefinnande.

Marion Rosen fortsatte undervisa, hålla föredrag och workshops samt behandla fram till hon fick en stroke i december 2011. Hon har behandlat tiotusentals människor och utbildat många lärare. Genom detta har hon fått erkännande som upphovskvinna inom dessa unika kroppsorienterade terapier. Marion dog den 18 januari 2012. Hon blev 98 år gammal.

FORSKNING PÅ ROSENMETODEN. Forskning om Rosenmetoden på Karolinska Institutet i Stockholm har visat att personerna som ingick i studien fick förbättrad psykisk och fysisk hälsa, ökad medvetenhet om sambandet mellan kropp, känslor och tankar, stöd i sitt personligt växande samt utökad kraft att utföra livsförändringar. Läs artikeln i sin helhet…